Grad će obnavljati zgrade uz pomoć inovativnog projekta javne nabave

0
162
Snimio Marko Posavec.
Grad Koprivnica i Regionalna energetska agencija Sjever sudjeluju u projektu PROMINENT MED (Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area).

Riječ je o novom sustavu javne nabave kojim se traže inovacije, pojasnio je REA-in voditelj projekata Boris Kuharić:

— To je relativno novi koncept nabave i u Europi. U Hrvatskoj još nije bilo ni jednog konkretnog slučaja same nabave. Tek su dva projekta financirana kroz program Europske unije, no bave se isključivo “soft” aktivnostima, znači učenjem, razmjenom iskustava s partnerima iz Europe i slično.

Projekt su u suradnji s glavnim partnerom iz Italije razvili REA-ini stručnjaci, a omogućava javnim naručiteljima razvoj i primjenu inovativnih rješenja u infrastrukturi ili upravljanju gradom. U Koprivnici konkretno sustav kane primijeniti na nekoj od gradskih zgrada, kaže Kuharić:

— Glavna aktivnost ovog projekta su infrastrukturni radovi na gradskim objektima. Grad Koprivnica u svom projektnom budžetu ima osiguranih 200 tisuća eura za radove na tom objektu. Trenutno smo u procesu identifikacije objekta koji najbolje odgovara potrebama projekta javne nabave inovacija.

Trogodišnji projekt počeo je lani u studenom, a konkretne infrastrukturne radove koji će donijeti poboljšanja nekoj od gradskih zgrada možemo očekivati u posljednjoj godini provođenja projekta, dakle u 2019. Važno je reći i da je jedan od uvjeta da se zgrada, radovima usprkos, mora neometano koristiti.

Ukupna vrijednost projekta svih projektnih partnera je 20,2 milijuna kuna. Od toga 2,5 milijuna je proračun Grada Koprivnice, a nešto manje od 1,1 milijuna Regionalne energetske agencije Sjever. Projekt s 85% sufinancira Europska unija preko programa Interreg MED.