Potok Koprivnicu okovao je debeo sloj leda, na veselje mališana koji – u nedostatku većeg snijega – upravo ovu našu rječicu koriste za sanjkanje i druge zimske radosti. Snimio Marko Posavec.