Snimio Marko Posavec.
Sedamdeseta obljetnica utemeljenja gradske knjižnice u Koprivnici obilježena je okruglim stolom na temu „Kakva knjižnica treba Koprivnici?“ održanim na Stručno-znanstvenom odjelu Knjižice i čitaonice „Fran Galović“.

Do sad su artikulirana tri prijedloga o mogućoj lokaciji nove koprivničke knjižnice – u kampusu, pored crkve Svetoga Nikole i kao dogradnja postojeće prema Svilarskoj ulici. Svoj su prijedlog danas istakli i sami knjižničari. Više je Dravi info rekla ravnateljica Dijana Sabolović Krajina:

Danas smo predložili lokaciju uz župnu crkvu svetoga Nikole, na prostoru Esterove i Školske ulice. Mladi magistar građevinarstva Marko Sedlanić nam je uz pomoć računalne tehnologije i vizualno pokazao kako bi ta nova knjižnica izgledala i gdje bi mogla biti smještena.

Za razliku od sadašnje koja na raspolaganju ima samo tisuću kvadrata, nova bi knjižnica imala prostora za sve potrebe, kaže ravnateljica Sabolović Krajina:

Ta bi knjižnica imala 4.800 kvadratnih metara. Imala bi prostore koje današnja knjižnica nema, a to je prostor za djecu i mlade, adekvatni prostor za okupljanje građana, za kreativno izražavanje. Imala bi čak i kafić za opuštanje građana. Dakle, zaista bi bila mjesto u koje se rado dolazi, prava radna soba ili dnevni boravak grada Koprivnice. Povrh toga, imala bi i mogućnosti novih uloga kao što su rasprave građana, okupljanja u slobodno vrijeme, čitav niz novih uloga koje se traže od knjižnica u suvremenom društvu.

O konretnoj lokaciji izgradnje nove koprivničke knjižnice odlučit će Povjerenstvo koje je samo za tu namjenu imenovano u Gradu Koprivnici, a Sabolović Krajina poziva građane da se još uvijek uključe u javnu raspravu o novoj knjižnici.