Idejni prijedlog nove zgrade Knjižnice koji je izradio Marko Sedlanić.
Odlučeno je na kojoj će lokaciji biti izgrađena nova koprivnička knjižnica. Rekla je to novinarima ravnateljica Knjižnice i čitaonice Fran Galović Dijana Sabolović Krajina.

– Gradska uprava je 13. srpnja ove godine donijela odluku o lokaciji nove knjižnične zgrade, u Esterovoj ulici kod župne crkve svetoga Nikole.

Iako će koncept nove knjižnične zgrade sa sadržajima koje će nuditi i raspoloživom kvadraturom tek trebati definirati, već je sada sigurno da će to biti moderan multimedijski centar u Koprivnici. A da Koprivničanci to zaslužuju, za zaključiti je iz podataka o korištenju usluga knjižnice tijekom ljeta.

OGLAS
Naša, podravska lista za županiju: nositelj liste Ivan Pal. HSS i nestranački kandidati

Naime, korištenje knjižničnih usluga tijekom ljeta nije palo, već se – u usporedbi s ostatkom godine, tijekom ljeta povećalo. Ravnateljica Sabolović Krajina usporedila je raspoložive podatke: – Knjižnicu je posjetilo 10.843 djece i odraslih.

Ako se usporedi s veličinom Koprivnice, to bi bila trećina stanovništa grada i okolice. Oni su posudili 24.790 jedinica knjižnične građe, ne samo tiskanih knjiga već i novina, časopisa, filmova, glazbe i ostalih vrsta građe. Ako to usporedimo s brojem stanovnika Koprivnice, to znači da je toliko posuđeno građe koliko sam grad Koprivnica ima stanovnika bez okolnih naselja.

Tijekom protekloga ljeta koprivnički su knjižničari uz redovne aktivnosti organizirali i 45 dodatnih programa kulturnog i obrazovnog karaktera, podsjetila je Dijana Sabolović Krajina te izrazila zadovoljstvo jer su programi osmišljeni u knjižici pobudili zanimanje i odaziv javnosti.


Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada.